En given väg- Patricia Tudor-Sandahl

Bedømmelse 4.3
6 timer 57 min
171 Sider
bookCoverFor

Om bogen

"Jag tror att varje människa har ett uppdrag, någonting som hon eller han är särskilt lämpad för att göra. Men det kan ta tid och mod att upptäcka vad det är och att sätta det i verket. Många lever kringskurna liv. De flesta av oss har en större potential än vad vi tror, vi använder oss inte av vår kapacitet, ser inte de alternativa vägar vi skulle kunna ta. Att ta ett steg åt sidan och fråga sig själv vart man är på väg, och om det verkligen är dit man vill gå, är en utmärkt startpunkt då man begrundar mål och mening med sitt liv." En given väg handlar om vikten av att finna sin kallelse, om resan mot att bli den man är ämnad att vara.

Format:
Lydbog, E-bog
Tid Lydbog:
6 timer 57 min
Sider E-bog:
171
Sprog:
Svensk
Udgivet:
1.12.2014
Forlag Lydbog:
Bonnier Audio
ISBN Lydbog:
9789176510346
Forlag E-bog:
Wahlström & Widstrand
ISBN E-bog:
9789146229056

© Bonnier Audio (Lydbog)

© Wahlström & Widstrand (E-bog)