Paradisbarnet
    
Del bogen    
Baseret på et væld af hidtil ukendte kilder om H.C. Andersens liv og herkomst, fremsætter Rolf Dorset i denne bog argumenter for, at H.C. Andersen i virkeligheden var den uægte søn af komtesse Elise Ahlefeldt-Laurvig og kong Christian VIII. Dorset lægger ikke blot historiske dokumenter til grund for sin teori. Men finder også i H.C. Andersens forfatterskab tegn på, at den store digter selv var klar over sit sande ophav. Rolf Dorset (1938-2018) var journalist, forfatter, dramatiker og debattør. Dorset blev blandt andet kendt for sin teori om, at det er muligt for et menneske at leve alene af lys, sine eksperimenter med pyramidekraft i 1970‘erne og sin stærke modstand mod EF. I 2004 udgav Rolf Dorset bogen ”Paradisbarnet – en bog om H.C. Andersens herkomst”, som fremsatte teorien om, at H.C. Andersen i virkeligheden var en uægte kongesøn.
Vis mere