Kort efter styrmands- og skibsførereksamen søgte Kaj Nolsøe Bang optagelse på Søværnets reserveofficersskole. Planen var at erhverve graden Søløjtnant af reserven og derefter vende tilbage til koffardifarten. Sådan kom det dog ikke til at gå. De urolige udenrigspolitiske forhold i slutningen af 1930’erne, der førte op til besættelsen den 9. april 1940, ændrede hans livsbane.
I andet bind af sine erindringer fortæller Kaj Nolsøe Bang om sin tid som ung søløjtnant og om tjenesteperioden i inspektionsskibet Ingolf frem til besættelsen. ”Foran for masten” er en serie af erindringsbøger på seks bind, hvor Kaj Nolsøe Bang fortæller om livet på havet – fra han stak til søs som helt ung mand til hans virke som kommandørkaptajn i den danske flåde. Kaj Nolsøe Bang (1915-2003) var sømand, søofficer og siden kommandørkaptajn i den danske flåde. Han blev født i Christianssted på St. Croix i Dansk Vestindien, hvor hans far var viceguvernør, men da øerne nogle år senere blev solgt til USA flyttede familien hjem til Danmark. Han har blandt andet skrevet en lang række erindringsbøger om sin tid i marinen.
Vis mere